Sars-COV-2

TESTY NA KORONAWIRUSA

OPIS PRODUKTU

Szybki test na COVID-19 IgG/IgM (krew pełna / surowica / osocze) to chromatograficzny test immunologiczny do jakościowego wykrywania antygenów IgG oraz IgM wirusa SARS-CoV-2 w próbkach ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osocza w celu stwierdzenia infekcji pierwotnych lub wtórnych wirusem SARS-COV-2.

Membrana kasety testowej została pokryta specyficznymi, koloidalnymi cząstkami złota koniugowanymi antygenami, niepochodzącym od człowieka IgG oraz niepochodzącym od człowieka IgM.

Szybkie testy kasetowe do wykrywania przeciwciał koronawirusa SARS-CoV-2 są oparte na teście immunochromatograficznym złota koloidalnego w celu przetestowania przeciwciała SARS-CoV-2. Kozie przeciwciało poliklonalne IgY z oznakowanym złotem koloidalnym anty-kurze i rekombinowany antygen SARS-CoV-2 pokryte są koniugatem odczynnika.

OCENA KLINICZNA

CZUŁOŚĆ (Surowica, osocze)
96,3%
CZUŁOŚĆ (krew pełna)
95%
SPECYFICZNOŚĆ (Surowica, osocze)
99,2%
SPECYFICZNOŚĆ (krew pełna)
99,6%

Mysie monoklonalne przeciwciało przeciw ludzkiej IgG oraz mysie monoklonalne przeciwciało przeciw ludzkiej IgM naniesiono na membranę nitrocelulozową w obszarze detekcji. W obszarze kontrolnym naniesiono kurzą IgY. Podczas badania przeciwciało specyficzne dla SARS-CoV-2 łączy się z rekombinowanym antygenem SARS-CoV-2 znakowanym złotem koloidalnym, tworząc kompleks immunologiczny. Kompleks immunologiczny przemieszcza się przez membranę kapilarnie. W przy- padku, gdy próbka krwi zawiera przeciwciało specyficzne dla SARS-CoV-2, zostanie ono wychwycone w obszarze testowym pokrytym mysim monoklonalnym przeciw- ciałem przeciw ludzkiej immunoglobulinie i uformuje widoczną linię w obszarze testowym (linia testowa). Nadmiar znakowanego złotem koloidalnym koziego przeciwciała poliklonalnego przeciwko kurzej IgY przemieszcza się dalej, wiąże się specyficznie z obszarem kontrolnym pokrytym kurzą IgY i tworzy widoczną linię w obszarze kontrolnym (linia kontrolna). W przypadku, gdy próbka krwi nie zawiera przeciwciał przeciw SARS-CoV-2, pojawi się tylko linia kontrolna.

Kto może zakupić testy?
Zakupu może dokonać podmioty wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w tym zakłady opieki zdrowotnej; osoby fizyczne podając numer wykonywania zawodu, które uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanego zawodu, w tym: lekarze, laboranci, farmaceuci, pielęgniarki, weterynarze, felczerzy; podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, w tym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w powyższym zakresie. Niektóre zawody wymagają pisemnej zgody pacjenta na przebicie palca.
W przypadku zakupu przez osoby nieuprawnione, zamówienie będzie anulowane a ewentualne wpłaty pieniędzy zwracane POMNIEJSZONE o koszty obsługi płatności, wyszczególnione podczas zakupu. Zakupu także może dokonać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który dokonując zakupu jednocześnie bierze odpowiedzialność za dalsze losy produktu, w tym braku możliwości używania przez osoby nieuprawnione.

Zakazane jest nabywanie i użytkowanie wyrobu medycznego przez podmioty nie będące profesjonalnymi użytkowania w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.

od 29 PLN

ZA JEDEN TEST

15 MINUT

NA WYNIK

100%

POWTARZALNOŚCI

PRZEPROWADZANIE BADANIA

 1. Przygotowania:
  1. Paski testowe i próbki powinny być w temperaturze pokojowej.
  2. Sprawdzić datę ważności paska. Nie używać przeterminowanego paska.
  3. Wyjąć pasek z folii i położyć go na suchej, równej powierzchni.
 2. Badanie:
  1. Nanoszenie próbki:
   Wsunąć zakraplacz pod kątem do probówki z krwią (na około 0,5 cm), delikatnie zanurzyć, aby pobrać próbkę. Zakraplacz automatycznie zassie próbkę aż do odpowiedniego poziomu (10 μl). Nie należy ściskać górnej części zakraplacza podczas zaciągania próbek. Następnie zakraplaczem delikatnie dotknąć miejsca nanoszenia próbki na pasku i lekko nacisnąć górną część zakraplacza, aby nanieść próbkę.
  2. Delikatnie ścisnąć butelkę zawierającą rozcieńczalnik do próbek, dodać 2~3 krople rozcieńczalnika pionowo na miejsce nanoszenia próbki (patrz rysunek).
  3. Po 15~20 minutach otrzymamy wynik. Wynik jest nieważny, jeżeli pojawi się po upływie ponad 20 minut.

INTERPRETACJA WYNIKÓW

Prezentacja WYKONYWANIA DZIAŁANIA